จังหวัดที่ถูกยุบไปจากประเทศไทยในช่วง100กว่าปีก่อน

6 สิงหาคม 2020 By admin

จังหวัดมีนบุรี ซึ่งได้มีการแบ่งการปกครองออกมาให้เป็น4อำเภอได้แก่ อำเภอคลองสามวา อำเภอแสนแสบ อำเภอหนองจอก อำเภอเจียนดับ หรือ อำเภอในคลองเจียรดับ ในปีพ.ศ.2474 ได้มีการประกาศให้มีการยุบจังหวัดมีนบุรีเข้ามารวมกับจังหวัดพระนครเพื่อเป็นการประหยัดในงบประมาณราชกาล 

เนื่องจากประสบปัญหาดานเศรษฐกิจตกต่ำ โดยจะมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2475 

จังหวัดขุขันธ์ ซึ่งในปีพ.ศ.2459 เมื่อได้มีการยกเลิกมณฑลภูสาพิบาลเมืองขุขันธ์ก็ได้ถูกยกขึ้นมาให้เป็นจังหวัดขุขันธ์โดยได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกมาเป็น7อำเภอกับ1กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขุขันธ์ หรือ อำเภอห้วยเหนือ อำเภอศรีสะเกษ อำเภอคง หรือ อำเภอราษีไสล อำเภอรัตนบุรี ภายหลังได้ถูกโอนไปขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์ อำเภอน้ำอ้อม หรือ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภออุทุมพรพิไสย อำเภอเดชอุดม ในภายหลังไดด้รับการโอนไปขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2472 กิ่งอำเภอบัวบุณฑริก หรือ อีกชื่อหนึ่งคือกิ่งอำเภอโพนงาม แยกออกมาจาก อำเภอเดชอุดม ในปี พ.ศ.2466 และภายหลังถูกโอนมาให้ไปขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี 

ในวันที่21พฤศจิกายน พ.ศ.2481คณะผู้สำเร็จราชกาลแทนพระองค์ในพระบามสมเด็จปรมินทรมหาอานันทมหิดลได้กล่าวเปลี่ยนนามจังหวัดและอำเภอในบางแห่งโดยในมาตรา3กำหนดให้มีการเปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์ให้กลายมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษ

โดยได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน พ.ศ.2481

จังหวัดพระนคร สมัยในช่วงก่อนที่จะถูกยุบในจังหวัดพระนครได้ถูกแบ่งการปกครองให้กลายมาเป็นอำเภอชั้นนอกและอำเภอชั้นใน โดยอำเภอชั้นในได้มีทั้งหมด20อำเภอดังนี้ อำเภอพระนคร อำเภอจักรวรรดิ อำเภอสัมพันธวงศ์ อำเภอสามแยก อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย อำเภอนางเล้ง อำเภอสามเสน อำเภอดุสิต อำเภอพญาไท อำเภอปรพแจจีน อำเภอประทุมวัน อำเภอบางรัก อำเภอสาธร อำเภอบ้านทะวาย อำเภอบางพลัด อำเภออมรินทร์ อำเภอหงสาราม อำเภอราชคฤห์ อำเภอบุปผารวม และ อำเภอบุคคโล และยังได้มีอำเภอชั้นนอกจำนวน6อำเภอได้แก่ อำเภอบางเขน อำเภอมีนบุรี อำเภอบางกะปิ อำเภอพระโขนง อำเภอหนองจอก และ อำเภอลาดกระบัง ในปี พ.ศ.2514ในขณะที่คณะปฏิวัติทำหน้าที่บริหารประเทศได้มีการประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่24และ25ให้จัดระบบการจัดการระบบจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี

โดยสาระที่สำคัญของประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าวให้มีการรวมเอาจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันให้กลายมาเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี

จังหวัดธนบุรี ซึ่งได้มีการแบ่งการปกครองเป็น9อำเภอด้วยกันได้แก่ อำเภอราชคฤห์ หรือ ธนบุรี อำเภอหงสาราม หรือ บางกอกใหญ่ อำเภอบุปผาราม คลองสาน อำเภอตลึงชัน อำเภอบางกอกน้อย อำเภอบางขุนเทียน อำเภอภาษีเจริญ อำเภอหนองแขม อำเภอราษฎร์บูรณะ ในปีพ.ศ.2514จังหวัดธนบุรีได้ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดพระนครตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่24และ 25

โดยเมื่อรวมกันแล้วให้กลายมาเป็นจังหวัดใหม่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี

จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ในปีพ.ศ.2514หลังจากการยุบรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันแล้วตั้งเป็นจังหวัดใหม่ชื่อจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีตามประกาศของคณะปฏิวัติได้ไม่นานในปีพ.ศ.2515คณะปฏิวัติได้มีประกาศคณะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม่อีกครั้ง

สาระสำคัญคือให้รวมกิจการปกครององค์การบริหารเทศบาลตลอดจนสุขาภิบาลต่างๆในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีให้รวมหน่วยการปกครองเดียวกันคือกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเป็นกรุงเทพนครหลวงธนบุรีและได้เปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพมหานครที่เราได้รู้จัดกันจนถึงทุกวันนี้

 

 

สนับสนุนโดย  rb88 สล็อต