ศิลปะและเขียนลายกระหนก

1 มีนาคม 2020 By admin

อังคาร กัลยาณพงศ์  ผู้ที่เป็นศิลปะและเขียนลายกระหนก

อังคาร กัลยาณพงศ์ กวี และ จิตรกร ผู้ที่สร้างตำนานของตัวเองบนเส้นทางแห่งศิลปะ คือมหากวีผู้ประกาสตนอย่างองค์อาจว่า เกิดมาเพื่อเป็นกวีในชาตินี้และจะของเป็นกวีอีกในชาติต่อไป อังคารพยายามจะบอกว่าหน้าที่ขงกวีนั้นมันเป็นหน้าที่ที่ผูกอยู่สังคมจะไม่ไปแต่พระนิรันตรายจะเวียนไหว้อยู่วัตสังขารหลากหลายซึ่งมันจะสามารถที่ดึงเอางานที่เป็นงานของเก่าที่เป็นมรดกตกทอดมาเอามาสร้างใหม่ให้กลายเป็นตัวของเราเองได้อย่างไรและความกล้าความอหังการที่คุณอังคารจะมีอยู่เต็มที่ในงานของเขาไม่ว่าจะเป็นความกล้าในการสร้างในรูปแบบความกล้าในเรื่องของการสร้างคำแต่ดูเหมือนว่าโชคชะตาแห่งความเป็นศิลปิจะยังคงลิตขิตเส้นทางของเขาต่อไปเรื่อยๆ

ด้วยเหตุที่ว่าช่วงเวลานั้น อาจราย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแห่งชาติได้ตั้งใจออกสำรวจเมืองเก่าและได้คัดลอกจิตกรรมโบราณ อาจราย์อัวคารยังได้กล่าวอีกว่า อาจราย์เฟื้อ เขาก็ได้มาช่วยอยู่ที่พุทไทสววค์ซึ่งเขาก็อยู่ได้นานจากนั้นก็มีพระองค์หึ่งเขาก็ให้ศาลาวัดหลังหนึ่ง

ซึ่งได้อู่กันคนละฝั่งแต่พอไปทำเข้าจริงๆมันก็เกิดใจรักเราได้ทำลายที่เรานั้นเขียนที่โบราณเขาเขียนไว้และไม่ได้ออกนอกแบบอะไรแต่ว่ามันมีอีกสิ่งที่จะทำให้เรานั้นคิดอีกคือ ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นบางแห่งเขาอิสระเหลือเกินจาก อยุธยา สู่ สุริโขทัย ศรีสัชนาลัย เมื่องแล้วเมืองเล่าปีแล้วปีเล่าเลยผ่าน ลายเส้นนับแสนที่ อังคารต้องคัดลอกตามไปแก่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้ฝึกฝนด้านงานจิตกรรมด้วยตนเองเป็นเวลานับ10ปี รองศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ยังได้กล่าวอีกว่า คุณอังคารด้วยความที่ว่าเป็นจิตกรด้วยคุณอังคารเองก็จะชอบออกไปดูตามวันต่างๆ

ซึ่งวัดที่คุณอังคารนั้นสนใจก็จะเป็นวัดในสมัยช่วงอยุธยาจะนั้นในเรื่องความที่น่าสนใจของคุณอังคารนั้นจะมีสูงมันก็เลยพาทำให้คุณอังคารนั้นสนใจในเรื่องวรรณคดีนี้ด้วยซึ่งพื้นฐานในวรรณคดีของคุณอังคารเป็นพื้นฐานที่คุณอังคารนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นมรดกที่ได้ถูกสะสมมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กเพราะว่าคุณแม่ท่านก็ชอบวรรณคดีจะต้องอ่านวรรณคดีให้ฟังอยู่ตลอดเวลาและในขณะนั้นในวันที่ว่างจากงานลอกลายเวลาของอังคารหมดไปกับรจนาบทกวีจนได้พัฒนาฝีมือจนถึงขั้นเก่งกล้าทั้งใน เชิงกวี และใน จิตกรรม และปัญหาของคุณอังคารนั้นอยู่ตรงนี้เองคือท่านได้สัมผัสกับกวีโบราณและในบางครั้งท่านก็อยากจะทำแรงกับกวีโบราณเลย