ศิลปะในยุคหินจุดเริ่มต้นของยุค  

30 กันยายน 2021 By admin

การที่จะค้นหาหรือการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของงานศิลปะต่างๆ ศิลปะในยุคหินจุดเริ่มต้นของยุค   เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ารูปแบบของงานศิลปะต่างๆจะทิ้งร่องรอยทางการดำเนินชีวิตหรือไม่จะมีแนวคิดต่างๆของมนุษย์ในยุคอันก่อน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเหล่านี้

ขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตหรือไม่เช่นการใช้เครื่องมือเครื่องมือของผู้คนในยุคปัจจุบัน

ซึ่งการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ก็ได้ถูกพัฒนาเป็นแนวคิดเรื่องอื่นมากมายโดยเฉพาะงานศิลปะต่างๆของมนุษย์ยุคหินซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่มนุษย์มีการพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่ ยุคหินเป็นยุคที่เก่าที่สุดมีอายุกว่า 3 หมื่นปี ก่อนคริสต์ศักราช เป็นเวลามาก็ช้านานที่มนุษย์เริ่มมีการทำงานศิลปะชิ้นแรก เพราะมนุษย์มีความต้องการในการใช้เครื่องมือเครื่องมือในการใช้หินต่างๆ

 กัดเซาะกระเทาะ ขูด ขีด แกะสลัก ใช้ทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับต่างๆ

ชนิดต่างๆที่ทำมาจากเหล็กการรู้จักหรือคิดค้นหาตอนนี้ทำให้มนุษย์มีความต้องการในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆหรือการพัฒนาสิ่งต่างๆที่ถูกตกทอดให้ผู้คนหรือกลุ่มคนรุ่นหลังได้สามารถสืบทอด แท้จริงแล้วมนุษย์เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาทางด้านความคิดหรือการสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆศิลปะก็ไม่มีเงื่อนไขที่ทำให้มนุษย์มีการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นต้องการศึกษาต่างๆคือการถ่ายทอดทางความเชื่อ

 หรือแม้แต่จะเป็นความคิดต่างๆที่มีความต้องการในการถ่ายทอดเรื่องราว นักศึกษาต่างๆคือสิ่งที่มนุษย์มีการสร้างขึ้นตลอดเวลางานศิลปะคือสิ่งที่มีการสืบทอดอยู่ ผู้คนในทุกยุคทุกสมัยก็มีความต้องการในการถ่ายทอดเรื่องราวของความทุกข์ของตัวเองซึ่งอาการเหล่านี้เกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ

แต่เพียงเท่านั้นเพราะมนุษย์มีการสร้างสรรค์แค่ช่วงเวลาของตัวเองเท่านั้นมนุษย์มีอายุมากที่สุดในยุคก่อนก็คงจะ 60 ปี เนื่องจากไม่มีการแพทย์ หรือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อชีวิตมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่รู้กันว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเป็นอยู่ของมนุษย์ทำให้งานสื่อต่างๆได้ถูกถ่ายทอดออกมาในยุคต่อมานี้จึงเป็นส่วนสำคัญ

ที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันก็ยังศึกษาเรื่องราวหรืองานศิลปะต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคหิน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาโครงสร้างการทำงานต่างๆเหล่านี้ทำให้มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านสมองอยู่เสมอซึ่งการเรียนรู้และการพัฒนาโครงสร้างต่างๆและมีองค์ความรู้ต่างๆก็ได้ถูกพิสูจน์ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

จุดเริ่มต้นของการสื่อสารในยุคหินเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของงานในยุคแรกเท่านั้นในยุคต่อมาก็มีงานอื่นๆอีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ยุคกรีก โรมัน อียิปต์ สิ่งเหล่านี้ได้ถูกพัฒนางานศิลปะในยุคแรกอยู่เสมอเพื่อป้องกันสิ่งต่างๆที่ถูกพัฒนาและถูกเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยต่างๆเหล่านี้เพื่อทำให้คนสามารถเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้น

และเป็นการถ่ายทอดทางความเชื่อในที่ต่างๆแม้จะใช้งานนำเสนอรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมอยู่เสมอโดยเฉพาะในวันที่การสื่อต่างๆได้ถูกพัฒนาในยุคสมัยที่ค่อนข้างแตกต่างกันได้ถูกเปลี่ยนแปลงตามกลุ่มคนที่ถูกนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง  

 

ขอบคุณ  เว็บหวย จ่าย บาทละ 97  ที่ให้การสนับสนุน