เกาหลีเหนือจะทำอย่างไรเมื่อเกาหลีใต้ไม่ส่งปุ๋ยให้แล้ว

22 มีนาคม 2020 By admin

เรื่องราวบางอย่างที่ได้เกี่ยวข้องกับทางเกาหลีเหนือที่ทุกท่านก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหลายคนก็อาจจะคิดถึงผู้หญิงขาวๆสาวๆสวยๆกันหรือแม้แต่อาหารที่ประเทศเกาหลีเหนือและถ้าหากว่าเราพูดไปว่าเรารู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีเหนือหลายคนก็จะงงกันอยู่ใช่หรือไม่และก็ในหลายคนนั้นก็ไม่สามารุที่จะนึกอะไรได้ออกทั้งนี้เรามาดุเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือดีกว่าว่ามันจะมีอะไรกันบ้างที่เกี่ยวข้องกับปีระเทศเกาหลีเหนือ

การแบ่งระบบชนชั้น3ระดับ

ในปีประมาณ1957คิมจองอิล คิมจองอิลยังได้ดำรงด์ตำแหน่งให้เป็นประมุขของประเทศและยังได้แบ่งระบบสังคมออกไปเป็ฯ3ระดับนั่นก็คือ 1กลุ่มผู้ที่ทศยศ 2กลุ่มผู้ที่รังเลออกจากกลุ่มรัฐบาล 3กลุ่มพื้นฐานประชาชน ซึ่งโดยกลุ่มผู้คนและครอบครัวที่ได้จงรักภักดีกับรัฐบาลจะจัดว่าเป็นกลุ่มพื้นฐานของประชาชนซึ่งโดยจัดระบบสังคมจะอ้างอิงไปถึงประวัติของคนในชมาชิกในครอบครัวกลุ่มคนพื้นฐานก็จะได้รับโอกาสและด้านสิทธิ์พิเศษที่ดีที่สุดจากรัฐบาลเช่นนักการเมือง

หรือผู้ที่ได้เกี่ยวข้องในวงของรัฐบาลซึ่งมันก็จะได้แตกต่างจากกลุ่มที่หันเหออกไปจากฝ่ายรัฐบาลหรือกลุ่มบุคคลที่จะคิดทศยศโดยซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะถูกกันให้ออกไปจากเมืองเปียงยางหรือในบางลายก็จะถูกยึดทรัพย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันและด้วยการจัดระบบสังคมแบบนี้จึงทำให้เป็นการที่จัดระบบสังคมนี้ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่เลยทีเดียว

การผลิตปุ๋ยจาก อึ ของคน

ด้วยสภาพภูมิประเทศของกาหลีเหนือซึ่งได้เป็นภูเขาที่มีความแห้งแร้งประกอบไปด้วยฤดูหนาวและได้มีในช่วงระยะเวลาที่นานมากๆด้วยประมาณ80%ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศเกาหลีเหนือเป็นเขตภูเขานั่นมันก็หมายถึงว่าพื้นที่ของเกาหลีเหนือนั้นไม่เหมาะสมที่จะทำการเพาะปลูกและในอดีตที่ประเทศเกาหลีเหนือก็ยังเคยได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตในการส่งปุ๋ยเพื่อนำไปใช้เพื่อในการเพาะปลูกแต่หลังจากพี่ใหญ่อย่างสหภาพโซเวียตล่มสลายไปก็จะมีเพียงแค่เกาหลีใต้ที่ส่งปุ๋ยเป็นจำนวนประมาณ5แสนตันมายังเกาหลีเหนือผู้ที่ช่วยผลผลิตในการเพาะปลูก

แต่หลังจากที่ได้มีการขักแย้งกันในปีประมาณ2008เกาหลีใต้นั้นได้หยุดทำการส่งปุ๋ยไปให้ทางการเกาหลีเหนือจึงได้ทำให้ทางฝ่ายของเกาหลีเหนือจึงต้องใช้ของเสียที่ได้มาจากคนนำเอามาผลิตเพื่อเป็นปุ๋ยแทนและนอกจากนี้เกาหลีเหนือเองนั้นกผู้ยังได้ออกกฏหมายห้ามที่จะค้าขายอึจากคนอีกด้วย