จังหวัดอ่างทองค้นพบ โบราณวัตถุ อายุมากกว่าสามพันปี 

23 มีนาคม 2021 By admin

        ที่ตำบลสีบัวทอง ที่อยู่ในจังหวัดอ่างทอง ได้มีที่ดินประมาณ 17 ไร่เป็นที่ดินที่มีชาวบ้านขุดพบวัตถุโบราณเป็นจำนวนมากซึ่งวัตถุโบราณดังกล่าวได้มีทางด้านกรมศิลปากรลงมาตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่าวัตถุโบราณชิ้นดังกล่าวเหล่านั้นเป็นวัตถุโบราณที่มีอายุเก่าแก่มามากกว่า 3000 ปีขึ้นไป นับได้ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชาวจังหวัดอ่างทองค้นพบเป็นที่แรก

อย่างไรก็ตามแต่ ที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นที่ดินของชาวบ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีความคิดที่จะซื้อที่ดินดังกล่าวนั้นเก็บไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับจังหวัดโดยมีความคิดว่าจะมีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องถ้วยชามของโบราณต่างๆเพื่อที่ใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของของโบราณจะได้เดินทางมาเที่ยวที่นี่ได้นับได้ว่าเป็นการสานต่อศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

พระเจ้าตากสถานที่ที่ค้นพบของโบราณนั้นตอนนี้ทางด้านกรมศิลปากรได้เข้ามาตรวจสอบอยู่  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้มีการสั่งห้ามให้ประชาชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงบริเวณที่เจอวัตถุโบราณเพราะทางด้านเจ้าหน้าที่เป็นผู้และนำวัตถุโบราณทั้งหมดออกมาเองเพื่อป้องกันการสูญหายวัตถุโบราณต่างๆเหล่านั้น

จะถูกนำมาเก็บไว้ในศูนย์ที่มีการแสดงวัตถุโบราณของไทยแต่ถ้าหากจังหวัดอ่างทองอยากจะนำวัตถุโบราณต่างๆเหล่านั้นจะแสดงไว้ที่จังหวัดอ่างทองก็ได้แต่ก็ต้องมีศูนย์การแสดงวัตถุโบราณขึ้นมาทางกรมศิลปากรก็ยินดีที่จะนำวัตถุโบราณนั้นให้เก็บไว้ที่จังหวัดอ่างทองเช่นเดียวกันซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่างแต่เดินพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่เป็นไร่อ้อยมีแนวความคิดซื้อที่ดินตรงนั้นต่อแล้ว

นำมาก่อสร้างศูนย์เอาไว้สำหรับการเรียนรู้เรื่องโบราณวัตถุของไทยเพื่อเป็นการต่อยอดถ้าเกิดนักเรียนคนไหนอยากจะได้ความรู้อยากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุโบราณก็จะสามารถมาดูที่นี่ได้รวมถึงนักท่องเที่ยวก็จะมีที่เที่ยวเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีแนวความคิดขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อ่างทองช่วยกันระดมทุนเพื่อนำเงินไปซื้อพื้นที่ไร่อ้อยดังกล่าว

ซึ่งทางด้านผู้ว่าเองก็จะเตรียมหางบประมาณจากหน่วยงานราชการมาสนับสนุนด้วยแล้วจะมีประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ถ้ามีคนมาเที่ยวเพราะอยากดูโบราณวัตถุก็จะทำให้ประชาชนมีรายได้ในการขายของพื้นบ้านของพื้นเมืองได้อีกด้วย นับได้ว่าการที่ค้นพบวัตถุโบราณนั้นนอกจากจะทำให้เรารู้ถึงความเป็นมาของคนสมัยโบราณว่ามีการใช้วิถีชีวิตเป็นอย่างไรแล้ว

ยังช่วยให้หมู่บ้านที่มีคนพบวัตถุโบราณนั้นสามารถนำไปต่อยอดให้เชิญชวนคนมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านดังกล่าวได้เป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับคนในหมู่บ้านเพื่อหารายได้ให้กับคนในหมู่บ้านได้อีกด้วยเรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้และได้ทั้งเงินในการเข้ามาบริหารจัดการหมู่บ้านเลยทีเดียว

 

สนับสนุนโดย.    bk8