เที่ยวพระธาตุศรีสองรัก

12 มีนาคม 2020 By admin

 พระธาตุศรีสองรักตั้งอยู่อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2103 

และสามารถสร้างเสร็จได้ในอีกสามปีถัดมา พระธาตุศรีสองรักถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้มาเป็นอนุสรณ์สถานและเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างพระมหาจักรพรรดิของกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้เป็นพระมหากษัตรของประเทศลาวในสมัยกรุงศรีสัตนาคนหุตโดยหวังว่าจะเป็นการป้องกันการรุกรานของเหล่าศัตรู

ด้วยทั้งสองพระองค์ ทั้งพระมหาจักรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐษธิราชได้ทำสัตยาธิฐานว่าไม่ล่วงล้ำเข้าไปในเขตแดนของอีกฝ่าย ซึ่งเป็นการสร้างมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน

      สำหรับพระธาตุศรีสองรักนั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยศิลปกรรมแบบล้านช้างโดยมีการสร้างความสูงเกือบยี่สิบเมตรและมีการสร้างฐานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส  โดยในวันเพ็ญเดือนหก ของทุกปีจะมีพิธีล้างทำความสะอาดพระธาตุศรีสองรัก โดยจะมีการเลือกคนที่เป็นบุคคลสำคัญให้ขึ้นไปล้างข้างบนพระธาตุศรีสองรักได้ และหลังจากล้างแล้วจะห่มผ้าสีขาวให้กับพระธาตุศรีสองรัก    สำหรับการสร้างพระธาตุศรีสองรักนั้นเป็นการสร้างให้กับพุทธศาสนา

โดยไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องเก็บกักอะไรไว้ข้างใน เนื่องจากการสร้างพระธาตุศรีสองรัก นั้นเน้นเป็นการสร้างแบบอุธิกะเจดีย์ ซึ่งความหมายก็คือ เจดีย์ที่ไม่มีพระธาตุของบุคคลสำคัญ หรือไม่ใส่พระธาตุของใครเอาไว้ แต่เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้สองแผ่นดินผูกมิตรกันไว้  สำหรับใครทีมีการบนบานศาลกล่าวเอาไว้แล้วจะมาแก้บนนั้น สิ่งที่ต้องเตรียมมาแก้บนคือ ไม่ไผ่ กราบกล้วยและขี้ผึ้งนำมาตกแต่งเป็นกลีบดอกไม้อย่างสวยงามและประดับเป็นต้นผึ้งต้นเทียน

โดยจะมีชาวบ้านสองคนช่วยกันหามด้านหน้าและด้านหลัง โดยจะต้องหามวนพระธาตุศรีสองรักจำนวนทั้งหมดสามรอบ และเมื่อครบสามรอบแล้วก็ให้นำมาวางไว้ที่ฐานของพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้เป็นพิธีกรรมที่มีการปฏิบัติกันมาอย่างยาวนนานมากว่า 450 ปี และใครก็ตามที่จะเดินทางมานมัสการพระธาตุศรีสองรัก

จะต้องไม่ใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีสีแดงเพราะเป็นสีของเลือด ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการรบราฆ่าฟัน ซึ่งการใส่สีแดงจะเหมือนกับเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ในการสร้างพระธาตุ  การทำพิธีกราบไหว้พระธาตุศรีสองรัก ไม่ใช่แต่คนไทยเท่านั้นที่มากราบไหว้ คนลาวเองก็มีการข้ามฝั่งมาเพื่อต้องการที่จะไหว้พระธาตุศรีสองรัก เช่นเดียวกัน

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย entaplay