เปิดตากับงานไหลเรือไฟ งานดีของนครพนม   

2 มีนาคม 2020 By admin

 ประเพณีการไหลเรือไฟ จะมีการจัดขึ้นเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น โดยมีการจัดงานที่ริมแม่น้ำโขง โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครพนม  ซึ่งงานไหลเรือไฟนี้จะจัดในช่วงออกพรรษา เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศ จะมีผู้คนทั้งคนในจังหวัดและต่างจังหวัดหลั่งไหลไปดูงานกันเป็นจำนวนมาก เนืองจากนอกจากเป็นประเพณีอันเก่าแก่ล้ำค่าแล้ว ยังมีกิจกรรมและการแสดงมากมายให้ชม อีกทั้งยังมีเรือไฟที่สวยงามให้ได้ชมอีกด้วย 

      พิธีกรรมการไหลเรือไฟ มีการจัดกันมานานแล้ว โดยมีความเชื่อกันว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่พระองค์เคยประทับริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที เมื่อตอนที่พญานาคอัญเชิญพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่เมืองบาดาล และยังถือว่าเป็นการบูชาพญานาคในแม่น้ำโขงด้วย แต่จริงๆ ลักษณะของงานไหลเรือไฟ ก็จะคล้ายๆกับประเพณีลอยกระทง เพราะบางความเชื่อ เชื่อว่าเป็นการขอบคุณพระแม่คงคา และลอยความทุกข์ออกไป

     พิธีไหลเรือไฟ ชาวบ้านจะนำต้นกล้วยมาต่อเป็นเรือแล้ว ขนม ข้าวต้ม ดอกไม้ ธูปเทียน ตะเกียงและขี้ไต จากนั้นก็จุดไฟก่อนปล่อยเรือไฟลงแม่น้ำ กิจกรรมนี้เป็นประเพณีท้องถิ่น นิยมจัดงานในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

เรือไฟจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 

    ส่วนที่เป็นทุ่นสำหรับเอาไว้ลอยน้ำ จะใช้ไม้ไผ่มามัดรวมกันให้เป็นแพ

     และส่วนที่เป็นรูปร่างสำหรับจุดไฟ ก็ใช้ไม้ไผ่เหมือนกันแต่จะทำเป็นโครงรูปร่าง ออกแบบให้เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา 

แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นการออกแบบเรือไฟ จึงมีหลายแบบที่กำลังเป็นที่นิยมเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว ขั้นตอนการทำเรือไฟนั้นค่อนข้างใช้เวลานาน เพราะหลังจากออกแบบโครงสร้างได้แล้วก็ต้องนำน้ำมันมาชุบกับผ้า แล้วนำไปตากแดดประมาณ 6-7 วันหลังจากนั้นนำผ้าเหล่านั้นมาพันกับโครงเรือ เมื่อถึงวันงานก็จะนำไฟไปจุดทำให้โครงเรือที่เตรียมไว้ ซึ่งเมือมองจากฝั่งออกไปกลางแม่น้ำจะเห็นเรือไฟที่สวยงามมาก ลอยตามน้ำไป

     ปัจจุบันมีการเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น จากเดิมต้องเสียเวลาหลายวันการเปลี่ยนมาหาวิธีการใหม่ๆเพื่อช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและพลังงานเช่น  การใช้เรือจริงหรือการใช้ไฟฟ้าประดับเรือแทน 

     เทศกาลงานไหลเรือไฟเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลายวันต่อเนื่องกัน ซึ่งในตอนกลางวันก็จะมีการจัดกิจการงานบุญ เช่นการฟังธรรม การตักบาตร มีการแสดงการละเล่น  และตอนหัวค่ำจะมีการสวดมนต์รับศีล หลังจากนั้นจึงมีการปล่อยเรือไฟ ตลอดริมตลิ่งจะมีร้านค้ามากมายมาตั้งของขาย รวมถึงมีการจัดงานกาชาด มีการนำสินค้ามาแสดงมากมาย งานบุญนี้จึงถือเป็นงานบุญใหญ่ ที่ถือว่าเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของจังหวัด